Media

CENTHRA kemuka laporan ke UNHRC (Berita Harian)

KUALA LUMPUR: Pusat Penyelidikan dan Advokasi Hak Asasi Manusia (CENTHRA) akan mengemukakan laporan separuh penggal Semakan Berkala Sejagat (UPR), bagi pusingan ketiga membabitkan Malaysia, bulan ini.

CENTHRA berkata, laporan berkenaan akan dikemukakan kepada Jawatankuasa Kerja, Majlis Hak Asasi Manusia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNHRC) di Geneva, Switzerland.

Katanya, kira-kira 21 penyelidik terdiri daripada pakar rujuk dalam kalangan pensyarah universiti tempatan, pengamal undang-undang dan aktivis CENTHRA menyumbangkan idea serta pandangan mengenai kemajuan penyelidikan berkenaan.

“Sebanyak 10 tema kajian dibentangkan sebagai ringkasan laporan merangkumi tema Hak Pelarian, Pekerja Migran, Pemerdagangan Manusia, Isu Individu Tanpa Negara, Kebebasan Bersuara, Hak Kanak-kanak, Perniagaan dan Asasi Manusia, Kebebasan Beragama, Mahkamah Sivil dan Syariah serta Perjanjian Antarabangsa.

CENTHRA berkata, pihaknya mengadakan mesyuarat penyelarasan kumpulan penyelidikan bagi memuktamadkan laporan separuh penggal UPR, bagi pusingan ketiga membabitkan Malaysia, hari ini.

Projek penyelidikan itu, katanya, susulan usaha dimulakan CENTHRA sejak pembabitannya dalam proses UPR di UNHRC, Geneva seawal 2014.

“Penyertaan CENTHRA melalui Gabungan Pertubuhan Masyarakat Sivil Malaysia bagi Proses Semakan Berkala Sejagat (MACSA) dalam sesi UPR memperkukuh suara Organisasi Masyarakat Sivil Islam dalam menyuarakan isu hak asasi manusia pada November 2018.

“Melalui sokongan berterusan daripada pelbagai pihak khususnya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), CENTHRA memberi perhatian kepada tema penyelidikan dipilih bagi memastikan gambaran serta data tepat diperoleh untuk dijadikan asas rujukan advokasi dalam isu hak asasi manusia.

“Bersesuaian prinsip dan pendekatan CENTHRA sejak awal penubuhannya, usaha mempertahan, mempromosi dan memperjuangkan hak asasi di Malaysia berdasarkan beberapa pematuhan.

“Ia membabitkan Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR) 1948, Pengisytiharan Kaherah mengenai Hak Asasi Manusia Dalam Islam (CDHRI) 1990, Pengisytiharan Hak Asasi Manusia ASEAN 2012, Perlembagaan dan undang-undang syariah,” katanya.

Mengulas lanjut, katanya, CENTHRA berharap usaha berterusan itu akan dapat memperkukuh usaha mempertahankan hak asasi manusia berdasarkan acuan tersendiri serta konsisten dengan kedudukan sebagai anggota Majlis Hak Asasi Manusia bagi penggal 2022-2024.

Disiarkan dalam Berita Harian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *