Press Statements

Perkahwinan Sejenis: LGBT Dari Sudut Maqasid Syariah, Perubatan Dan Perundangan

TERJEMAHAN Pada 7 Disember 2017, Australia menjadi negara yang ke 24 mengiktiraf perkahwinan sejenis. Dalam pengundian di Parlimen, hanya 4 ahli Parlimen yang menentang. Rang undang-undang baru Australia hanya perlu menukar perkataan“the union of a man and a woman” atau penyatuan lelaki dan wanita kepada “the union of two people” atau penyatuan dua manusia. Perkahwinan sejenis mula diiktiraf oleh negara-negara Barat hampir 20 tahun yang lalu. Negara Belanda adalah negara pertama berbuat demikian pada tahun 2000 apabila Parlimen mereka mengundi dengan nisbah yang menyokong adalah 3:1. Perundangan yang membenarkan pasangan sejenis hak untuk berkahwin, bercerai dan mengambil anak angkat ini dibuat hanya dengan mengubah satu ayat di dalam akta perundangan, iaitu “Perkahwinan boleh dijala

Read More